تماس با ما

پیش دبستانی:

شماره تماس:32430359

بلوار شیراز بوستان10


مجتمع آموزشی ریحانه(دبستان دوره اول و دوم، دبیرستان دوره اول شعبه2، دبیرستان دوره دوم شعبه 2)  :

شماره های تماس : 32430451-32430487-32430393

بلوار شیراز ، بوستان 10

دبیرستان دوره اول شعبه 1 :

  شماره های تماس: 32443777-32444824

بلوار جمهوری هزارو یکشب جنوبی نبش کوچه 3   


دبیرستان دوره دوم شعبه 1:

شماره های تماس : 32459622-32464303

بلوار جمهوری نرسیده به چهارراه شفا نبش کوچه 11