فرم ثبت نام

جهت دریافت فرم ثبت نام بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

فرم ثبت نام داوطلب

سپس فرم را تکمیل نمایید و به آدرس کرمان،بلوار شیراز خیابان بوستان، بوستان 10 مجتمع آموزشی ریحانه (روابط عمومی مجتمع سرکار خانم ترابی) تحویل دهید.